English

ליצירת קשר 
 
 

 
מכינה ממושכת
מכינה לעולים חדשים
קורסי קדם טכניון למתקבלים
השלמות בפיזיקה
מסלול קבלה לפקולטה להנדסת חשמל
 • שיפור מיומנויות הסטודנטים במתמטיקה, פיזיקה, אנגלית וכתיבה מדעית.
 • הקניית הרגלי חשיבה ולמידה עצמאיים החיוניים בלימודים אקדמיים.
.היחידה מקדישה תשומת לב מיוחדת לרווחתם וקידומם של תלמידים מאזורים הראויים לקידום      
ימי מדע והנדסה
חוגי העשרה
סדנאות קיץ
סייטק
מחנה מחקר
לנוער בינלאומי
טל"מ
הטכניון לעידוד
המתמטיקה
שילוב תלמידי תיכון
בלימודים אקדמיים
 • גמישות בנושאי לימוד.
 • הערכה מעצבת ומסכמת.
 • קבוצות לימוד קטנות
 • פער דורות קטן בין המדריך ללומד.
 • פעילות התנסותית וחוויתית.
 • מגוון נושאים לבחירת התלמידים.
 • פיקוח והכוונה אקדמיים.
 • אפשרות לצעירים בעלי רצון, כישרון ויכולת אקדמית להרחיב את הידע והעניין שיש להם
  בנושאים טכנולוגים ומדעיים.
 • רמה אקדמית גבוהה לקידום המצויינות של דור העתיד שיקדם את הידע המדעים מדויקים,
  מדעי החיים וטכנולוגיה.
נ. ע. מ
 • היא תוכנית שמטרתה לקדם צעירים מוכשרים מקרב ערביי הצפון להשכלה גבוהה, בדגש על מסלולי
  ההנדסה והמדעים ושילובם המוצלחבמקומות תעסוקה איכותיים במסגרת התעשייה הישראלית.                                                        
800 x 600 האתר מיועד לצפיה ברזולוציה של