ליצירת קשר 
מטרת היחידה להקנות הרגלי חשיבה ולמידה החיוניים בלימודים אקדמיים, להעמיק את הידע לשיפור סיכוי
.קבלה למוסדות אקדמיים ולתרום בכך לקליטה יעילה של מועמדים שיתקבלו כסטודנטים בטכניון
היחידה פועלת להשגת מטרתה באמצעות קורסים במסגרת מכינה אקדמית המיועדים להשלמת
תעודת בגרות במקצועות מתמטיקה 5 יח"ל, פיזיקה 5 יח"ל ואנגלית 5 יח"ל. ביחידה פועל מערך
ייעוץ לתלמידים לקראת סיום לימודיהם במכינה המסייע להם בבחירת מסלול לימודים בהתאם
.לכישוריהם ונטיותיהם. היחידה מקדישה תשומת לב מיוחדת לרווחתם ולקידומם של בני אזורי מצוקה
מכינה ממושכת
מיועדת לבוגרי בתי ספר עיוניים ומקצועיים. מטרת המכינה, הנמשכת כ- 9.5 חודשים, להעלות את
רמת ידיעותיהם של התלמידים המקצועות מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית, לפתח כישורי כתיבה מדעית
בעברית ולהקנות הרגלי חשיבה ולמידה החיוניים בלימודים אקדמיים. במכינה ניתן להשלים תעודת
.בגרות במקצועות מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית
.המכינה נפתחת בשני מועדים בשנה
מכינה לעולים חדשים
מיועדת לבעלי תעודת בגרות מחו"ל. משך הלימודים כ- 10.5 חודשים. תוכנית הלימודים כוללת חודש
.הכנה ולימודי עברית ולאחריה מתכונת לימודים מלאה של המכינה הממושכת
.המכינה נפתחת בשני מועדים בשנה
קורסי קדם טכניון למתקבלים
הקורסים ניתנים לסטודנטים שהתקבלו ללימודים בטכניון ומעוניינים להצליח בקורסי היסוד במתמטיקה ובפיזיקה
.למרות הקשיים של רבים מהסטודנטים במקצועות אלו
.מטרת קורסי הקדם היא לעמת את הסטודנט עם נושאים נבחרים הנחשבים כקשים במיוחד בקורסי השנה הראשונה בטכניון
.קורס הקדם בפיזיקה מיועד רק למי שלמד פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד
תוכניות יחודיות לשוויון הזדמנויות
.התוכנית כוללת סדנאות, קורסים, מרתונים ומחנות קיץ לתלמידים מאזורים הראויים לקידום
התכניות מתמקדות במקצועות מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית במטרה לקדם ולשפר את הישגיהם
.בלימודים ולהכיר את הטכניון ואפשרויות הלימוד בו
השלמות פיזיקה
.הקורסים מיועדים לסטודנטים מן המניין בטכניון שחסרות להם דרישות קדם של הטכניון למקצוע פיזיקה
מיומנות גרפית
.מטרת הקורס להקנות יכולות ומיומנויות גרפיות ולעודד חשיבה יצירתית תוך שימוש במיומנויות אלה
.הדגש העיקרי בקורס מושם על לימוד הרישום הגרפי והקניית כלי ביטוי גרפיים תוך עידוד פיתוח החשיבה היצירתית
 
חזרה