ליצירת קשר 
   
 

לסרטון התדמית

היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה שואפת לקרב את הנוער לתחומי המדע וההנדסה
.המתקדמים באמצעות פעילויות חוויתיות
:עקרונות מנחים ביחידה לנוער
.תוכניות הלימוד לפעילויות העשרה המוצעות על ידי המדריכים כפופות לאישור אקדמי
:כל מערך שיעור נבחן על-פי הקריטריונים הבאים
.דיוק מדעי
.התאמה לגיל התלמידים
.התנסות כמרכיב עיקרי של השיעור
.קישור לעולם האמיתי
.מערכי הלימוד להרצאות ולמעבדות נכתבים על-ידי צוות היחידה וחוקרי הטכניון

הצטרפות למועדון שוחר מדע

 

 

ימי מדע והנדסה
פתיחת שנת הלימודים תשס"ז היא ציון דרך משמעותי עבור היחידה לנוער שוחר מדע
וטכנולוגיה בטכניון. היחידה לנוער, הפועלת בטכניון כעשרים שנה, חונכת את משכנה
.החדש, אגף הנוער ע"ש אריה קרסו ז"ל
המעבדות החדשות הינן תוצרי תהליך חשיבה, פיתוח והתאמה. המעבדות והציוד משקפים את
התפיסה כי למידה משמעותית נובעת מעשיה אישית חוויתית ולכן מותאמים להוראה בקבוצות
.עבודה קטנות בהנחיית צוות מדריכים

 

חוגי העשרה
מטרת החוגים להרחיב את אופקיהם של המתעניינים בנושאי מדע וטכנולוגיה, לעורר את
.סקרנותם ולפתח את כישוריהם
היחידה לנוער שואפת להעשיר את התלמידים בהתנסויות מעניינות מתחומי המדע וההנדסה
.מעבר ללימודים בבית הספר
למידה תוך כדי הנאה היא שם המשחק של חוגי העשרה ביחידה לנוער. כל חוג כולל מגוון עשיר
.של פעילויות בהן התלמיד, ולא המדריך, הוא היוצר והפעיל העיקרי

 

סדנות קיץ
היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה מארחת בחודשי הקיץ בני נוער לחוויה מדעית. הקורסים
ניתנים בנושאים מדעים וטכנולוגים מגוונים. התוכנית נקבעת בדומה למתכונת של חוגי העשרה
.כפי שמתקיימים במהלך שנת הלימודים
.יום פעילות כולל סדנה אחת או שתיים, משך כל סדנה כ- 12 מפגשים בני שעתיים אקדמיות
.נושאי הסדנות נבחרים על ידי התלמיד מתוך רשימת נושאים המתעדכנת מדי שנה

 

סייטק - מחנה מחקר בינלאומי לנוער
המרכז לחינוך קדם אקדמי בטכניון מקיים מדי קיץ מחנה מחקר בינלאומי לנוער בנושאי הנדסה,
מדע וטכנולוגיה - SciTech. המחנה מיועד לתלמידי תיכון מצטיינים במדעים והוא משלב עבודת
מחקר מדעית ומעשית עם פעילות חברתית ותרבותית מגוונות. המחנה נמשך כחודש, ומקבץ יחדיו
בני נוער מצטיינים מישראל וממגוון מדינות מכל רחבי תבל ומהווה אתגר אינטלקטואלי למשתתפיו.
כל משתתף בוחר, בהתאם לכישוריו, בנושא למחקר מתוך מגוון הפרויקטים המוצע ע"י הפקולטות
השונות בטכניון. עבודת המחקר נעשית בקבוצות קטנות של 3 - 1 משתתפים, בהנחיית חוקר מנוסה,
תוך שימוש באמצעי מחקר מתקדמים של מעבדות הטכניון, ספריות ומעבדות מחשבים.
בסיום הפרוייקט מציגים התלמידים את המחקר באמצעות מאמר מסכם, פוסטר מדעי וכן הרצאה סמינריונית.
משתתפי המחנה מקבלים תעודת השתתפות, וספר הכולל את מאמרי התלמידים.
המחנה מתקיים בטכניון התנאי פנימייה מלאה והמשתתפים נהנים מכל מתקני הטכניון העומדים
לרשות הסטודנטים.
הקבלה למחנה נקבעת על סמך הישגיו בלימודים של המועמד, נסיונו האקדמי והערכת יכולתו
לביצוע מחקר מדעי.

 

טל"מ - תוכנית הטכניון לעידוד לימודי המתמטיקה
טל"מ הינה תוכנית המנוהלת במשותף ע"י המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים והמרכז
לחינוך קדם-אקדמי בטכניון.

מטרות התוכנית:
     הגברת העניין וההנאה של תלמידים ללמוד מתמטיקה.
     פיתוח החשיבה המתמטית של התלמידים.
     פיתוח מצויינות במתמטיקה ועידוד התלמידים למצות את יכולתם.
     הכרות של התלמידים עם הטכניון.
במסגרת התוכנית מתקיימת פעילות לימודית מיוחדת במתמטיקה בכיתות ז' עד י' (כיתות טל"מ)
בשעות הלימודים הסדירים בבתי הספר. בכיתות אלה לומדים מתמטיקה בשיטת חקר בסביבה
נתמכת מחשב, כהכנה לרמה של 5 יחידות לימוד. בנוסף, מתקיימים חוגי העשרה לכיתות ו' עד ט'
לאחר שעות הלימודים.
כיתות טל"מ וחוגי השערה משתתפים בפעילויות מתמטיות נוספות כמו תחרויות שונות
המבוססות על חומרי הלימוד שניתנו בשיעורי העשרה ופותחו ע"י צוות פיתוח של טל"מ.

 

שילוב תלמידי תיכון בלימודים אקדמיים
התכנית מטפחת תלמידי תיכון מצטיינים ומאפשרת להם להשתלב בלימודים סדירים בטכניון,
במקביל ללימודיהם בבית הספר, תוך כדי צבירת נקודות לתואר אקדמי. במהלכה ניתנת
הזדמנות לפתח את יכולתם המחשבתית וכישוריהם עוד בהיותם תלמידי תיכון.

חזרה